Relaxatietherapie: Welkom

Welkom op de website van de praktijk voor relaxatietherapie Brugge. We hopen u hier voldoende informatie te geven over onze praktijk, de behandelingen, onze manier van werken,…

 Waarom relaxatietherapie ?


Relax web-125Het ‘zich goed voelen in zijn vel’ betekent eigenlijk een perfect evenwicht tussen lichaam en geest, waarbij het ene het andere niet overbelast. Relaxatietherapie richt zich specifiek op het herstel van die harmonie. Het is een therapie waarbij lichaam en geest niet ‘ontkoppeld’ worden, niet als iets afzonderlijk gezien worden. Het is juist die ‘ontkoppeling’ die vaak tot ziektes leidt. In de relaxatie wordt er gestreefd naar innerlijke rust. Door het bereiken van die innerlijke rust gaat de mens zich weer bewust worden van zijn mogelijkheden en tekortkomingen. Hij zal dan beter zijn fysieke en geestelijke inspanningen kunnen inschatten en in balans brengen en zo zijn fysieke en mentale weerstand verhogen.

De relaxatietherapeut

Binnen de kinesitherapie is relaxatietherapie opgenomen in de erkende verstrekkingen. Uw kinesitherapeuten hebben na hun studies een speciale opleiding gevolgd in relaxatietherapie. Deze opleiding steunt op alle wetenschappelijke informatie op dit gebied. Dit wil zeggen dat uw therapeuten het best geplaatst zijn om de juiste therapie toe te passen. Zij zullen op voorschrift van een huisarts of specialist door middel van anamnese en onderzoek kunnen vaststellen welke relaxatietechniek het meest efficiënt is voor de patiënt(e). Zij zijn ook gemachtigd om eventueel via verslaggeving correcte informatie door te sturen naar de voorschrijvende arts. Vermits de relaxatietherapie ook opgenomen is in de erkende toepassingen van de kinesitherapie, komt deze ook in aanmerking voor terugbetaling onder bepaalde voorwaarden.


Indien u nog meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren.