Relaxatietechnieken

 

Er bestaan twee grote hoofdgroepen van relaxatietechnieken

 

1) technieken vertrekkende vanuit het bewegingsstelsel

 

Relax web-128Hierbij wordt vanuit het lichaam vertrokken. De therapeut voert manuele technieken op de patiënt uit, bv ademtherapie, massages, stretching, dynamische massage, progressieve relaxatie (simply seven)

 

 

 

 

 

 

 

 

2) technieken vertrekkende vanuit het bewustzijn

Relax web-167

 Hierbij wordt vooral gewerkt via de kracht van de geest. De therapeut zit daarbij naast de patiënt en de relaxatie gebeurt via stembegeleiding, bv: sofrologie, mindfulness, meditatieoefeningen, autogene training, visualisaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto's site bieke-2Naargelang de evolutie kunnen technieken in de loop van de sessies gaan wisselen of soepel in elkaar overvloeien. Er wordt ook veel belang gehecht aan het aanleren van relaxatietechnieken die men thuis kan oefenen.